Một số mục trong chương mua bán hàng hóa của luật thương mại mà bạn cần phải biết

A woman is signing a legal document

Mục 1 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA Điều 24. Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá 1. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. 2. Đối với các loại hợp […]

Đọc tiếp


Kỹ năng thu mua sản phẩm, nguyên vật liệu và quy trình thu mua hàng

dynamics_nav_indkoeb

Như các bạn đã biết, chiến lược của một công ty không chỉ là Marketing. Marketing thôi thì không đủ, nó chỉ là một phần trong việc phát triển của một doanh nghiệp. Có một quy trình chúng ta đụng đến nó hàng ngày, hàng giờ nhưng ít khi được nhắc đến. Đó là quy […]

Đọc tiếp