Kỹ năng thu mua sản phẩm, nguyên vật liệu và quy trình thu mua hàng

dynamics_nav_indkoeb

Như các bạn đã biết, chiến lược của một công ty không chỉ là Marketing. Marketing thôi thì không đủ, nó chỉ là một phần trong việc phát triển của một doanh nghiệp. Có một quy trình chúng ta đụng đến nó hàng ngày, hàng giờ nhưng ít khi được nhắc đến. Đó là quy […]

Đọc tiếp